SHECS

Veiligheid is een kernwaarde bij Sims

Bij Sims Metal Management staat duurzaamheid centraal voor wie we zijn en wat we doen. We willen het veiligste en meest verantwoordelijke recyclingbedrijf ter wereld zijn door te streven naar een werkomgeving zonder schade voor onze medewerkers, door een voorbeeld te zijn voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en door verantwoordelijke beheerders te zijn voor het milieu. Wij geloven dat uitmuntendheid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, maatschappij en duurzaamheid (SHECS) van vitaal belang is voor het welzijn van onze mensen, en essentieel is voor alle aspecten van ons wereldwijde bedrijf. Door dit goed te doen, verdienen we het respect en het vertrouwen van onze belanghebbenden, en creëren we duurzame groei en winstgevendheid in een wereld waarin de middelen steeds schaarser worden.

Onze principes:

Streven naar nul verwondingen en incidenten

Sims Metal Management is van mening dat alle verwondingen en incidenten te voorkomen zijn. We streven naar een doel van nul verwondingen. We streven er voortdurend naar om verwondingen en ziekten op de werkplek te elimineren en het welzijn van onze werknemers, klanten, aannemers, gezinnen en leveranciers te bevorderen. We streven ernaar risicogedrag uit te bannen door middel van aantoonbaar leiderschap en training. Bij onze dagelijkse activiteiten omarmen we ”veilig denken; veilig werken; veilig thuis.”

Milieuvriendelijk beheer tonen

Onze kernactiviteit, recycling, geeft uiting aan onze betrokkenheid bij het milieu. We streven ernaar onze activiteiten uit te voeren op een manier die de impact van onze activiteiten voortdurend vermindert, het milieu beschermt en het ecologisch verantwoorde en duurzame gebruik van bronnen ondersteunt. We streven ernaar om onze CO2-uitstoot te minimaliseren door efficiënt gebruik van energie, het gebruik van hernieuwbare en schonere vormen van energie, waar dit praktisch en economisch haalbaar is. We streven ernaar om onze afvalproductie aan de bron te minimaliseren en passen afvalminimalisatiestrategieën toe om ons afval waar mogelijk te elimineren, hergebruiken en recyclen.

Partner van Gemeenschappen en Belanghebbenden

We streven ernaar een gerespecteerde en maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn, constructief samen te werken met onze gemeenschappen en andere belanghebbenden en ons in te zetten voor eerlijk en ethisch gedrag van ons bedrijf. We ondersteunen vrijwilligerswerk en bieden mogelijkheden voor de betrokkenheid van werknemers, zowel op het werk als in de gemeenschap. We communiceren openlijk over onze prestaties op het gebied van milieubeheer en stimuleren partnerschappen met lokale organisaties, de academische wereld, de overheid en andere geïnteresseerde belanghebbenden.

Duurzaamheidsrapportage

Bekijk onze jaarlijkse duurzaamheidsprestaties.

Bekijk rapportage

SimsMMway SHECSQS-brochure

Download deze veertien pagina’s tellende brochure met een overzicht op hoog niveau van ons SimsMway-beleid en -raamwerk.

Download

Beleidsverklaringen

EHS-beleid

Download

Kwaliteitsbeleid

Download

Veiligheidsbeleid

Download