Geavanceerde materiaalterugwinning

Bijdragen aan de circulaire economie

Verhogen van de terugwinning van waardevolle materialen

Sommige elektronische producten en versnipperde fracties hebben een speciale aanpak nodig wanneer deze worden gerecycled of opgewaardeerd tot ruwe materiaalfracties. Sims Lifecycle Services (SLS) ontwikkelt speciale verwerkingsmethoden om een maximale terugwinning van grondstoffen te verkrijgen uit tweedegraads verwerkte fracties en zorgt ook voor de veilige scheiding van schadelijke materialen.

We beschikken over recyclingcapaciteiten die metalen uit verbrand gemeentelijk afval kunnen recupereren, en wat plasticfracties verder kan opwaarderen. Deze processen stellen ons ook in staat om kwik mechanisch uit LCD-schermen te verwijderen tijdens het proces van grondstof terugwinning.

laptops

Recycling van LCD-vlakbeeldschermen

Oudere LCD-vlakbeeldschermen (Flat Panel Display) bevatten kwik, een gevaarlijk materiaal dat speciaal moet worden behandeld wanneer LCD-schermen worden gerecycled. Onze LCD-recyclinglijn omvat een grote oven die ervoor zorgt dat al het kwik veilig wordt gescheiden van andere materialen. Het kwik kan dan op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. De rest van het product kan veilig worden gerecycled volgens ons normale recyclingproces.

Stuur ons een bericht

Recycling van CRT-monitoren

Tot het begin van de jaren 2000 werden de meeste televisies en monitoren gemaakt met behulp van kathodestraalbuistechnologie (CRT). Elk CRT-apparaat bevatte tussen 15 en 90 pond loodglas. Toen er nog beeldbuismonitoren (CRT’s) en tv’s in productie waren, werd er loodglas van oude monitoren gebruikt om nieuwe beeldbuismonitoren te maken. Dit gesloten proces was ecologisch duurzaam. Toen bedrijven en consumenten hun omvangrijke, zware CRT-monitoren en TV’s omwisselden voor platte beeldschermen, verdween de vraag naar CRT-monitoren. Het loodglas van de CRT-apparaten, dat geen levensvatbaar potentieel voor hergebruik had, werd een afvalverwijderingsprobleem omdat het loodglas een potentieel gevaar voor de gezondheid en de veiligheid vormt en een speciale behandeling vereist om het veilig als afval te kunnen verwijderen. SLS heeft een speciaal mechanisch recyclingproces ontwikkeld om CRT-apparaten, inclusief het loodglas, veilig te recyclen.

Stuur ons een bericht

Geavanceerd recyclen voor andere recyclebedrijven

Wij leveren geavanceerde recyclingtechnologieën voor versnipperaars van autowrakken, recyclers van koelkasten, AEEA-recyclers en andere afvalverwerkers. Onze verwerking kan de terugwinning van zuivere metaal- en kunststofproducten uit versnipperde fracties en gemengde afvalstromen verbeteren.

Raffinage van gemengde metalen

Een mengsel van metalen, kunststoffen, rubbers, keramiek, glas en andere materialen is een complexe en moeilijk te recyclen afvalstroom. Ons recyclingproces richt zich op het scheiden van fracties die worden gegenereerd door versnipperaars van autowrakken, recyclinglijnen van koelkasten en andere recyclinglijnen. Deze fracties bevatten niet-ijzerhoudende materialen in combinatie met organische en minerale afvalstoffen. Ons proces is ontworpen voor het scheiden en terugwinnen van meerdere zuivere niet-ijzerhoudende fracties die kunnen worden gebruikt als grondstoffen voor de volgende generatie producten.

Raffinage van residu fijn metaal

Recyclingprocessen voor AEEA, elektronisch afval en andere consumptiegoederen leveren een residu op. Dit residu kan kleine hoeveelheden metaal bevatten die via het geavanceerde SLS recyclingproces gescheiden kunnen worden.

Raffinage van gemengde plastics

SLS biedt een proces aan dat ontworpen is om kunststoffracties te upgraden naar zuiverdere materialen. Deze verschillende soorten plastic zullen dan naar meerdere plasticverwerkers gaan. Het gebruik van gerecyclede grondstoffen in plaats van nieuwe materialen leidt tot een aanzienlijke verbetering van de milieuresultaten.

Neem contact op met uw E-Recycling adviseur

SLS loopt voorop bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het recyclen van elektronisch afval.

Stuur ons een bericht
*Bepaalde beschreven specialismen zijn alleen regionaal beschikbaar.