Circulaire economie

Circulaire economie

SLS zet zich in om initiatieven op het gebied van ‘circulaire economie’ bij onze klanten te stimuleren. We helpen klanten om grondstoffen zo lang mogelijk in gebruik te houden, de maximale waarde aan deze grondstoffen te onttrekken terwijl ze in gebruik zijn, en vervolgens producten en materialen te recupereren en te regenereren aan het einde van hun levensduur.

Lineair economiemodel

Het traditionele lineaire economiemodel, waarbij grondstoffen uit de grond worden gehaald, producten worden geproduceerd en aan het eind van hun levensduur worden gestort, is onhoudbaar gebleken, aangezien de wereldbevolking blijft groeien en we meer en meer producten consumeren.

 

Circulair economiemodel

Van een onhoudbaar lineair model naar een circulair model is de weg voorwaarts om uitputting van eindige grondstoffenbronnen te voorkomen. Het hergebruiken en recyclen van afgedankte IT-apparatuur en elektronica stelt onze klanten in staat te profiteren van verbeterde processen, betere milieuresultaten en een verbetering van het nettoresultaat.

 

SLS-diensten

SLS is namens onze klanten verantwoordelijk voor afgedankte elektronica. Wij herstellen, repareren en reviseren apparatuur voor een verlengde levensduur. Behalve het vergemakkelijken van hergebruik van elektronische apparatuur, verwerkt SLS ook apparatuur en zet het daarmee afval om in grondstoffen. Recycling leidt ertoe dat materiaal niet wordt gestort of verbrand, maar juist een grondstof vormt voor de vervaardiging van producten van de volgende generatie.

SLS kan bedrijven helpen bij het heruitvinden van het traditionele materiaalbesparende model voor het gebruik van elektronica tot een duurzaam model met gesloten kringloop. We stimuleren een meer strategische discussie met onze klanten over het beheer van elektronische productlevenscycli, herontwerpen van toeleveringketens, uitbreiding van productontwerp en hergebruik en recycling van producten.

Samen kunnen SLS en onze klanten conventionele modellen van ontwerp, productie, distributie, hergebruik en recycling uitdagen in een steeds meer wereldwijde, waarde gedreven, concurrerende en gereguleerde markt met uitdagingen op het gebied van grondstoffen.

SLS werkt wereldwijd samen met klanten om hun bedrijfsmodellen te herzien, hun huidige aanpak te versterken en een voortdurende evolutie naar een circulair model te plannen op basis van kennis over de ontmanteling van afgedankte elektronische bedrijfsmiddelen en het beheer van hun bewegingen in de omgekeerde toeleveringsketen.

Wij kunnen helpen

Lees meer over hoe SLS met klanten werkt om betere resultaten te behalen met uw ITAD en elektronische recyclingprogramma’s.

Neem contact met ons op