Internationale verenigingen

Internationale verenigingen ter bevordering van verantwoorde elektronische recycling

Internationale milieuvriendelijke programma’s voor recycling van elektronica

Er zijn een aantal internationale initiatieven gericht op het aanpakken van de menselijke gezondheids- en milieuproblemen die het gevolg zijn van het onveilige beheer van gebruikte en afgedankte elektronica en elektrische apparatuur.

Werkgroep van technische deskundigen inzake het milieuhygiënisch verantwoord beheer van gevaarlijk en ander afval, ingesteld bij het Verdrag van Bazel

In 2009 organiseerden de regeringen van Indonesië en Zwitserland een “landeninitiatief”  om kwesties te bespreken die verband houden met de grensoverschrijdende verplaatsing van gevaarlijke afvalstoffen, met name naar “kwetsbare” ontwikkelingslanden die niet zijn toegerust om dergelijke zendingen op een milieuvriendelijke manier te beheren, ondanks het bestaan en de doelstellingen van het Verdrag van Bazel. Als gevolg van dit drie jaar durende proces heeft de ‘Basel Convention Council of the Parties mandated’ onder meer opdracht gegeven aan de Partijen bij het Verdrag van Bazel om een groep van technische deskundigen op te richten die een multidisciplinair kader moet ontwikkelen dat bestaat uit voorschriften voor het milieuhygiënisch verantwoord beheer van gevaarlijke en andere afvalstoffen, en waarin onder meer wordt onderzocht hoe het kader en de onderdelen ervan kunnen worden gekoppeld aan de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke en andere afvalstoffen. SLS neemt als waarnemer deel aan deze bij het Verdrag van Bazel betrokken werkgroep van technische experts.

Sinds het begin van de bijeenkomst van deze groep in 2013 heeft zij een toolkit samengesteld met een aantal praktische handleidingen en factsheets om ontwikkelingslanden te helpen bij het aanpakken van juridische en technische kwesties in verband met het beheer van gevaarlijk afval, waaronder een factsheet over elektronisch afval. Daarnaast heeft de groep een aantal pilotprojecten uitgevoerd.

Werkgroep van deskundigen inzake technische richtlijnen voor elektronisch afval, ingesteld bij het Verdrag van Bazel

De betrokken partijen en waarnemers van het Verdrag van Bazel zijn een aantal jaren bezig geweest met het opstellen van technische richtlijnen met betrekking tot elektronisch afval. De besprekingen werden gekenmerkt door veel onenigheid met betrekking tot grensoverschrijdende verplaatsing en het document werd in mei 2015 op een interim-basis aangenomen. Tijdens de dertiende Conferentie van de Partijen in Genève in mei 2017 heeft China het voortouw genomen bij het initiëren van gerichte werkzaamheden met betrekking tot uitstaande kwesties. SLS heeft, samen met andere deskundigen, deelgenomen aan een bijeenkomst van het Chinese regionale centrum in Peking in november 2017 en zal ook deelnemen aan een volgende bijeenkomst in april. Gehoopt wordt dat de groep problemen kan oplossen zodat dit document volledig wordt aangenomen door de Bazel-partijen.

Werkgroep van deskundigen inzake de bijlagen bij het Verdrag van Bazel betreffende de identificatie en exploitatie van afvalstoffen

Aangezien het verdrag sinds de inwerkingtreding ervan in 1992 is geëvolueerd, zijn er nieuwere niet-traditionele afvalstromen ontstaan, zoals elektronisch afval, die problemen hebben opgeleverd met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het verdrag. Bovendien worden in sommige delen van de Conventie termen gebruikt die niet duidelijk zijn. Daarom is een werkgroep van deskundigen bijeengeroepen om de bijlagen bij het Verdrag van Bazel met betrekking tot de identificatie van afvalstoffen en de afvalactiviteiten te schrappen om duidelijkheid te krijgen over de afvalcategorieën in het Verdrag van Bazel, de lijsten met gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en wat verwijderings- en recyclingactiviteiten zijn. SLS neemt deel aan deze werkzaamheden, die voornamelijk via teleconferenties zijn uitgevoerd. De eerste persoonlijke bijeenkomst van deze groep vond in maart 2018 plaats in Genève, Zwitserland, waar het ‘Basel Secretariat’ gastheer was.

SLS is actief betrokken bij deze internationale initiatieven en netwerken en bevordert verantwoorde elektronica-recycling wereldwijd.

Wij kunnen helpen

Lees meer over hoe SLS met klanten werkt om betere resultaten te behalen met uw ITAD en elektronische recyclingprogramma’s.

Neem contact met ons op