Naleving

Gegevensbescherming en naleving

Bedrijven over de hele wereld zijn verplicht om processen in werking te hebben om ervoor te zorgen dat persoonlijk identificeerbare informatie (PII) wordt beschermd. In vele landen is wetgeving geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat bedrijven duidelijk omschreven processen hebben om ervoor te zorgen dat ze de gegevens die ze beheren binnen hun organisatie beschermen. De nieuwe EU-wetgeving inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 werd ingevoerd, is de meest recente en impactvolle versie van de regelgevingseisen.

Onze klanten helpen aan de wettelijke vereisten te voldoen

ITAD asset tracking

SLS opereert wereldwijd en werkt samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat gegevens op afgedankte bedrijfsmiddelen worden vernietigd. Behalve onze datavernietigingsdiensten is “aantoonbaarheid” een van de belangrijkste producten die wij onze klanten bieden. Voor controledoeleinden in verband met de naleving van de regelgeving zijn gedefinieerde processen, die onze klanten in staat stellen discipline, zorgvuldig onderzoek en beste praktijk aan te tonen met betrekking tot de manier waarop bedrijfsmiddelen zijn verwerkt en gegevens werden vernietigd, van cruciaal belang. Uit documentatie van SLS (inventarisatieverslagen, certificaten van gegevensvernietiging, waar en wanneer zich gebeurtenissen hebben voorgedaan) blijkt dat de processen zijn gevolgd en dat de gegevens op verantwoorde wijze zijn vernietigd. Indien een klant een wettelijke controle ondergaat, kunnen onze klanten aantonen dat bedrijfsmiddelen en gegevens op een consistente, herhaalbare en voorspelbare manier zijn verwijderd in overeenstemming met de regelgeving.

SLS-naleving

SLS heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Privacy Officer – DPO) in dienst om ervoor te zorgen dat wij de recente AVG-wetgeving naleven. Als onderdeel van onze eigen interne AVG-audit hebben we in al onze vestigingen een veiligheidsaudit uitgevoerd. We hebben beveiligingsmaatregelen gestandaardiseerd voor alle faciliteiten en implementeren slimme technologie die is geïntegreerd in onze IT-systemen, waardoor de activiteiten binnen onze faciliteiten beter in realtime kunnen worden gemonitord.

Wij werken systematisch om de orde in alle sectoren van ons bedrijf te handhaven. Onze processen zijn gedefinieerd, voorspelbaar en herhaalbaar. Als beursgenoteerd bedrijf houden we ons aan de vereisten van de financiële regelgeving en hebben we formele programma’s voor risicobeheer en bedrijfscontinuïteit opgezet.

Wat is AVG precies?

Lees meer over AVG en hoe het uw organisatie beïnvloedt.

AVG Veelgestelde vragen                  Bekijk infographic

Naleving van de milieuwetgeving

wind turbine

Klanten vertrouwen erop dat SLS elektronisch afval en gevaarlijk afval in verband met ITAD- en elektronica-recyclingprogramma’s op de juiste manier afvoert. SLS heeft bij de vestigingen sterke EH&S-teams (Environmental, Health and Safety) in dienst die toezicht houden op het milieu en die de certificaten van de vestigingen beheren. SLS streeft naar certificeringen om klanten te laten zien dat onze faciliteiten op verantwoorde wijze worden beheerd, dat lokale, regionale en federale regelgeving wordt nageleefd en dat er sprake is van best practices in de sector.

  • Onze processen zijn in overeenstemming met de principes van Milieuvriendelijk Beheer (ESM):
  • Alle elektronische hardware wordt voor correct gerecycled
  • Gedefinieerde en uitgebreide EH&S-praktijken
  • Uitgebreide industriële hygiënecontrole
  • Zorgen voor volledige verantwoordelijkheid downstream voor de afvoer van gevaarlijk afval. Downstream verkopers worden gecontroleerd.
  • Alle correcte certificaten en vergunningen zijn beschikbaar.

Kwalitatief hoogwaardige recyclingresultaten – Schone grondstoffen

Ons eigen engineeringteam heeft continue controle over de  complexe shredder- en scheidingsapparatuur en maakt innovatieve aanpassingen om het complete recycling process zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit complete proces en deze geavanceerde apparatuur stelt ons in staat om schone, gescheiden materiaalstromen te produceren van o.a. staal, aluminium, koper, kunststoffen en fijnmetaal. Minder vervuiling in de gescheiden goederenstromen is milieuvriendelijker en maakt het gemakkelijker om dit gerecyclede materiaal te hergebruiken bij de productie van producten van de volgende generatie.

Stortplaatsen

SLS stuurt geen elektronisch afval naar vuilstortplaatsen. Sommige verpakkingen en inerte materialen die voortkomen uit onze verwerking van elektronisch afval, worden wel gestort (<1%). We scheiden, pletten en recyclen kartonnen en piepschuimverpakkingen die een bijproduct zijn van onze activiteiten en sorteren en doneren herbruikbare artikelen zoals laptoptassen en papier van printers en kopieerapparaten.

Certificaten van gegevensvernietiging, recycling en duurzaamheid

Neem contact op met uw adviseur voor bedrijfsoplossingen

Overleg vandaag nog met SLS over hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het leveren van veilige en compliant diensten.

 

Neem contact met ons op